030803
Dnes
Včera
Tento týden
Minulý týden
Tento měsíc
Minulý měsíc
Celkem
14
99
929
28982
1696
4248
30803

Vaše IP adresa: 34.239.157.140
2021-06-14 05:25

Přijímání dětí

7.5.2021

 

                                   Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace

Čemínská 296, Město Touškov 330 33, IČO: 75006057, ID dat.schránky: j4zmff  Tel.:377922312, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.zsmestotouskov.cz     

                                                                                              V Městě Touškově 7.6.2021

Rozhodnutí

ZŠ a MŠ Město Touškov, příspěvková organizace, Čemínská 296, Město Touškov 330 33 jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) a § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád,  ve znění pozdějších předpisů, rozhodla takto:

Děti uvedené v přehledu dle přidělených registračních čísel

 

 se přijímají

 

k předškolnímu vzdělávání

 

v ZŠ a MŠ Město Touškov, příspěvková organizace, Čemínská 296, Město Touškov 330 33:

od 1. 9. 2021 k povinnému předškolnímu vzdělávání:

 

27/21

30/21

           

 

od 1.9.2021 k  předškolní docházce s délkou zkušebního pobytu v trvání 3 měsíců:

 

01/21

02/21

03/21

05/21

09/21

10/21

11/21

12/21

14/21

16/21

17/21

18/21

21/21

27/21

28/21

29/21

30/21

32/21

33/21

36/21

37/21

     

 

od 1.11.2021 k předškolnímu vzdělávání s délkou zkušebního pobytu v trvání 3 měsíců:

 

08/21

22/21

           

od 1.12.2021 k  předškolní docházce s délkou zkušebního pobytu v trvání 3 měsíců:

 

04/21

07/21

           

od 1.2.2022 k  předškolnímu vzdělávání s délkou zkušebního pobytu v trvání 3 měsíců:  

26/21

             

Od 1.4.2022 k  předškolnímu vzdělávání s délkou zkušebního pobytu v trvání 3 měsíců:  

06/21

             

 

Mgr. Bc. Dagmar Mezerová

řed. ZŠ a MŠ Město Touškov

 

Zákonní zástupci přijatých dětí odevzdají do konce června 2021 přihlášku ke stravování společně se souhlasem k inkasu do školní jídelny p. K.Müllerové.

 

Přiháška je vložena zde na stránce.

 

 

17.5.2021

 

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ K ZÁPISU DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22 BYLO UKONČENO.

Na žádosti doručené po termínu 16.5.2021 nelze brát zřetel.

 

Rozhodnutí u přijatých dětí bude oznámeno na vstupních vrátkách MŠ a na webových stránkách MŠ (www.msmestotouskov.cz) od 7.6.2021 po dobu 15-ti dnů.

 

 

 

 

Ukončení docházky


Ředitelka organizace může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže


• se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
• zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
• ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení
• zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole, nebo úplatu za školní stravování ( §123 zákona 561Sb) ve stanoveném termínu.
• Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné ( s účinností od 1.9.2017).Dokumenty ke stažení:

Co dítě potřebuje ve školce

Před nástupem do MŠ natrénujte tyto dovednosti

Attachments:
Download this file (Přihláška ke stravování.pdf)Přihláška ke stravování[ ]208 kB