155956
Dnes
Včera
Tento týden
Minulý týden
Tento měsíc
Minulý měsíc
Celkem
68
185
1007
153775
4073
4647
155956

Vaše IP adresa: 3.235.20.185
2024-05-25 14:15

O školeZřizovatel město Město Touškov
Oficiální název ZŠ a MŠ Město Touškov, Čemínská 296, 330 33 Město Touškov
Sídlo MŠ Polní 95, 330 33 Město Touškov
Kapacita MŠ 124 dětí
Provozní doba MŠ  6:15 - 16:00hod.
Číslo účtu ZŠ a MŠ Město Touškov 236503798/0300

 

OHLÉDNUTÍ DO HISTORIE

 

Souhlas k vybudování a otevření české školy pro předškolní výchovu dětí v Městě Touškově byl dán 16.12.1920. Zařízení mělo název ,,Opatrovna ústřední matice školské“.

Po přechodném nájmu provozní místnosti v soukromém domě se mohly děti v roce 1926 přestěhovat do nově postavené budovy č.255 na Čemínské ulici.

            Po roce 1945 musela být budova opravena a mateřská škola se přestěhovala do soukromé budovy č. 279 na Školním náměstí. Zde setrvala až do roku 1950, kdy byla dokončena přestavba budovy č.95 v Újezdské ulici.

V roce 1973 byla provedena přístavba budovy mateřské školy, čímž byly získány prostory pro šatny, umývárny, WC a kotelnu.

Až do školního roku 1975/76 měla škola dvě třídy s 50 až 60 dětmi.

V dalším školním roce bylo v Městě Touškově přihlášeno k docházce do MŠ 100 dětí, tudíž musela být bezodkladně vyřešena adaptace bývalé Obecné školy v Čemínech, kde byla od listopadu 1976 umístěna jedna třída s kapacitou 30 až 35 dětí. Děti byly přepravovány autobusy ČSAD a stravování bylo zajišťováno v kuchyňce této budovy.

Toto trvalo až do 1.4.1982, kdy byla dokončena přístavba stávající mateřské školy, která se tímto rozšířila o dvě třídy a zázemí pro kuchyni, skladové prostory, prádelnu, kotelnu a šatny provozních zaměstnanců.

( Informace čerpány z publikace Město Touškov vydané k 450. výročí udělení městských práv Městu Touškovu.)

 

SOUČASNOST

Od roku 2006 se mateřská škola stala součástí příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Město Touškov.
V čele této organizace je ředitelka Mgr.Bc.Dagmar Mezerová.
Zástupkyní ředitelky pro předškolní vzdělávání je Bc.Jarmila Štulcová.

Kapacita mateřské školy činí 124 dětí. V objektu mateřské školy se nachází pět tříd umístěných ve třech pavilonech. 

Jedna třída MŠ je umístěna v budově ZŠ na Dolním náměstí. Navštěvují ji věkově nejstarší děti, které dobře zvládnou náročnější organizaci, případně děti s obtížemi v řečovém a jazykovém vývoji.

 

ORGANIZACE DNE V MŠ

6.15 – 8.00 h. – scházení dětí ( do 7.00 hodin se budou děti scházet ve třídě u Zajíčků, po 7.00 h.ve svých třídách.)

8.00 h. – 12.00 hod. – probíhají hry dětí; průběžná svačinka; spontánní i řízené činnosti a aktivity ( formou individuální, skupinovou či kolektivní ); příprava na pobyt venku, pobyt venku; příprava na oběd; oběd

12.00 – 16.00 h. – polední odpočinek spících dětí; relaxační odpočinek a následné aktivity nespících dětí; průběžná svačinka; hry a činnosti dětí ve třídě a na zahradě

16.00 h. – ukončení provozu MŠ

 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ

Hlavním cílem a myšlenkou našeho programu Krůček po krůčku odemykáme svět je celkový rozvoj osobnosti dítěte se všemi jeho potřebami, prožitky a pocity. Snažíme se volit takový způsob práce, který by dítě, jako jedinečnou osobnost, rozvíjel ve všech oblastech vývoje s ohledem na jeho individuální možnosti a přání. Pro rozvoj dítěte jsou vždy nejdůležitější pocity a zážitky, zkušenosti a poznatky, které si s sebou odnáší do života Učitelky vedou dítě přirozenou cestou k osvojování návyků, umožňují dítěti zkoumat, objevovat, nacházet a novou zkušenost si vždy dostatečně prožít. Pomáhají dětem vytvářet, prohlubovat a rozvíjet nová přátelství, stát se nedílnou součástí kolektivu a najít své pevné místo ve společnosti.