071685
Dnes
Včera
Tento týden
Minulý týden
Tento měsíc
Minulý měsíc
Celkem
81
134
328
70596
3019
3716
71685

Vaše IP adresa: 3.238.24.209
2022-06-29 13:35

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH AKTIVIT

Zápis do kroužků je ukončen (ještě je možno přihlásit na keramiku, popř. angličtinu).

KDO NEODEVZDAL PŘIHLÁŠKU, UČIŇTE,PROSÍM, OBRATEM.

Uvedenenou částku za kroužek uhraďte na účet školy NEJPOZDĚJI DO 24.9.2021 (nezapomeňte uvést jméno dítěte). Děkujeme.

 

Ve školním roce 2021/2022 nabízíme tyto nadstandardní aktivity:

Angličtinu

která bude probíhat v pondělí od 15:00 do 15:45hod.ve třídě Berušek (žlutý pavilon, 1.patro). Kroužek povede Tereza Munzlingerová a je prioritně určen věkově nejstarším děte. Pokud by byl zájem nižší, je možno přijmout i děti ze střední věkové skupiny (ne mladší).

Kroužek je možno naplnit 12 - 15 dětmi.

Částku 500,- Kč uhradí zákonný zástupce do 24.9.2021 na účet školy: 236503798/0300. Do poznámky: ,,Angličtina a příjmení dítěte"

Pohybově nadaným dětem jsou určeny 

Tanečky,

které se budou konat ve stčředu od 15:00hod. do 16:00hod.ve třídě Koťátek (šedý pavilon, 1. patro).

Kroužek povede p. Jiřina Lukešová a je možno jej naplnit max. 15 dětmi. Děti je potřebné vybavit lahvičkou s nápojem a PŘEDEVŠÍM OBUVÍ S PEVNOU PODRÁŽKOU - NE BAČKORY.

Částku 500,- Kč uhradí zákonný zástupce do 24.9.2021 na účet školy: 236503798/0300. Do poznámky: ,,Tanečky a příjmení dítěte"

 

Jsme rády, že můžeme i v letošním roce nabídnout

Keramiku 

kterou povedou p. Lenka Jindrová a p. Blanka Antošová. Kroužek se bude konat 1x za 14 dní - vždy v lichou středu do 16:45 hod. Lektorky odvádí dětí do školní keramické dílny, před kterou si je rodiče v 16:45hod. vyzvedávají. KROUŽEK JE URČEN POUZE PRO VĚKOVĚ NEJSTARŠÍ DĚTI - PŘEDŠKOLÁKY.

Kroužek je možno naplnit 10 dětmi.

Na keramiku je nutné vybavit děti batůžkem se svačinkou, pitím v lahvičce a ZÁSTĚRKOU , případně starším oblečením, aby se děti neumazaly.

Částku 500,- Kč uhradí zákonný zástupce do 24.9.2021 na účet školy: 236503798/0300. Do poznámky: ,,Keramika a příjmení dítěte"

 

Hlubokou tradici má na naší MŠ 

pěvecký sbor Koťata

který povedou i v letošním roce Jiřinka Lukešová a Lenka Nováková.

Kroužek není hrazený a paní učitelky vybírají děti dle jejich hudebních vloh a předpokladů.

Kroužek probíhá ve čtvrtek od 15:00 hod. do 16:00hod.

 

ZÁPIS DO KROUŽKŮ PROBĚHNE 8.A 9.9.2021 OD 7:00HOD. DO 15:30HOD. NA NÁSTĚNCE VE ŽLUTÉM PAVILONU V PŘÍZEMÍ.

KROUŽKY ZAČÍNAJÍ V MĚSÍCI ŘÍJNU A KONČÍ V MĚSÍCI KVĚTNU.

 

Logopedická náprava v MŠ

probíhá pod dohledem SPC Ke Špitálskému lesu, Plzeň a je ZCELA ZDARMA.

Jako školní logoped pracuje s dětmi Mgr. Kamila Strýčková.

Na základě depistáže SPC v měsíci říjnu jsou vytipovány děti, pro které je logopedická náprava vhodná. Vždy jsou upřednostněny děti před nástupem do 1.třídy. Náprava probíhá každé pondělí cca od 12:15 hod. (s dětmi) v areálu MŠ v logopedickém kabinetu. 

Konzultace s rodiči probíhají 1 x za měsíc - v pondělí - dle časového rozpisu (vyvěšen 14 dnů - 1 týden před konzultací na nástěnce v přízemí ve žlutém pavilonu). Děti, které budou logopedickou nápravu navštěvovat, si každé pondělí ráno přinesou notýsek, do kterého jim Mgr. Strýčková zapisuje vhodná cvičení. Po nápravě si dítě notýsek odnáší domů, neboť je nezbytné, aby dítě doma pravidelně s některým s rodičů trénovalo. Bez denního cvičení nemůže dítě dosahovat žádoucích výsledků.  Pokud bude zjevné, že náprava doma pravidelně neprobíhá, dítě bude z nápravy vyřazeno a nahrazeno jiným.